Identiteit

De Driemaster is van oorsprong een Protestants-Christelijke school. Wij besteden in de klas dagelijks wat tijd aan het geloof, dit wordt voor de leerlingen vooral terugvertaald naar normen en waarden. Uiteraard vieren wij de Christelijke feestdagen. Onze school is natuurlijk ook voor andersgelovigen toegankelijk.

 

Op de Driemaster benutten wij de talenten van kinderen optimaal. Wij bieden een veilige en leerrijke omgeving waarin ieder kind gezien wordt. Er is rust en structuur in de school waardoor wij zelfstandigheid kunnen bevorderen. Zo kan er binnen de groepen op verschillende niveaus gewerkt worden. Door de brede deskundigheid binnen ons team kunnen wij extra/uitdagende ondersteuning bieden op verschillende niveaus.