Identiteit

De Driemaster is van oorsprong een Protestants-Christelijke school. Wij besteden in de klas dagelijks wat tijd aan het geloof, dit wordt voor de leerlingen vooral terugvertaald naar normen en waarden. Uiteraard vieren wij de Christelijke feestdagen. Onze school is natuurlijk ook voor andersgelovigen toegankelijk.

 

Op de Driemaster benutten wij de talenten van kinderen optimaal. Wij bieden een veilige en leerrijke omgeving waarin ieder kind gezien wordt. Er is rust en structuur in de school waardoor wij zelfstandigheid kunnen bevorderen. Zo kan er binnen de groepen op verschillende niveaus gewerkt worden. Door de brede deskundigheid binnen ons team kunnen wij extra/uitdagende ondersteuning bieden op verschillende niveaus.

 

Ouderbetrokkenheid

 

Een van de ambities voor de komende schooljaren is het vergroten van de ouderbetrokkenheid. We willen ouders deelgenoot maken van de activiteiten op school en de verantwoordelijkheid voor de leerlingen met ze delen. We willen ouders ontmoeten en op die manier de werelden van het kind (school en thuis) dichter bij elkaar brengen. We geloven sterk in de driehoek kind-ouder-school.

Zodra uw kind is gestart op school in groep 1 brengen we graag een bezoekje aan u en uw kind in de thuissituatie. Voor het kind een waardevolle belevenis en voor de leerkracht een fijne manier om op een informele manier in contact te komen met de ouders en leefomgeving van het kind.