Inspectie

Wij zijn door de inspectie beoordeeld met een GOED!

 

Basisschool De Driemaster heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement.


• De school heeft goed zicht op de ontwikkeling van leerlingen.
• Het didactisch handelen heeft een heldere structuur en de leerlingen zijn betrokken.
• De extra ondersteuning voor zorgleerlingen is goed georganiseerd.
• Voor de veiligheid heeft de school een veiligheidsbeleid en er zijn afspraken om op te treden bij sociaal onveilige situaties.
• De onderwijsresultaten zijn sterk gestegen.
• De school werkt voor de ontwikkeling van de sociale en maatschappelijke competenties van de leerlingen goed samen met ketenpartners.
• De schoolontwikkeling is gepland en wordt krachtig aangestuurd door de directie.
• Directie en team werken goed samen om talenten van leerlingen te ontwikkelen.

Hier vindt u het volledige inspectierapport.