SPPOH

De wet Passend Onderwijs geldt voor heel Nederland. Maar iedere regio kan vervolgens zelf veel bepalen over de exacte invulling van de wet. Het Samenwerkingsverband Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden, kortweg SPPOH, helpt de scholen bij de uitvoering van passend onderwijs in de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk.

 

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school
beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze
ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra
ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. De extra
ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school
is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden
(SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in
Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio,
lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH www.sppoh.nl.


https://www.driemastervoorburg.nl/cp/uploads/downloads/SchoolOndersteuningsProfiel-2021-2025.pdf 

 

Contact    

Het team van SPPOH is bereikbaar op: Regulusweg 11, 2516 AC Den Haag.

telefoon: 070-3156349 e-mail: info@sppoh.nl

website samenwerkingsverband SPPOH: www.sppoh.nl