Ouderbijdrage

(Vrijwillige) geldzaken

 

Wij doen een beroep op u om de school met een onderstaande financiële bijdrage te helpen met het organiseren van diverse activiteiten en de aanschaf van extra materialen.
De school zal u aan het begin van het schooljaar vragen om de activiteitenbijdrage over te maken. De activiteitenbijdrage is voor de vele activiteiten van uw kind(-eren) en wordt o.a. aan het volgende besteed:

  • onkosten bij festiviteiten als Sinterklaas, Kerst, Pasen, projectweek, sportdag, etc
  • de Kinderboekenweek

Via publicatie door de MR en nieuwsbrief zal er een financiële verantwoording en een begroting worden gepresenteerd.

 

Activiteiten gelden € 45,- Te betalen voor 1 februari

 

Voor de kinderen die in de periode van 1 augustus tot 1 januari voor het eerst op school komen vragen we het volledige bedrag. Van 1 januari tot 1 juni vragen we 50%.