Buitenschoolse opvang

De Stichting Kinderopvang Dak organiseert naschoolse kinderopvang in De Driemaster. Ook kinderen van onze school kunnen daar gebruik van maken. Voor meer informatie kunt u contact met deze organisatie opnemen. Het telefoonnummer is: 070-7502100
 
DAK vindt het belangrijk dat de kinderen met plezier naar de opvang komen. De groepsleiding probeert, in samenspraak met de kinderen, een leuke invulling te geven aan de middagen en de vakantiedagen. De kinderen kunnen zelf kiezen of ze willen deelnemen aan de aangeboden activiteiten. Deze kunnen variëren van knutselen tot uitstapjes en van dansen tot balspel. Lekker hangen of geheimpjes delen met een vriend(innet)je mag natuurlijk ook. De kinderen eten iedere dag fruit of een koek en drinken melk, thee of limonade. Verschillende scholen van Lucasonderwijs, waaronder de Driemaster, zijn gestart met een pilot om meer samenwerking te realiseren tussen de school en de naschoolse opvang.  Het doel is dat de locaties een gezamenlijk afgestemd dagprogramma verzorgen dat educatief, vormend en pedagogisch verantwoord is. De naschoolse opvang is gesitueerd in het gebouw van de Driemaster. Kinderen van de groepen 1 en 2 worden opgehaald door de leidsters van de naschoolse opvang, kinderen vanaf groep 3 lopen zelf naar het lokaal van de naschoolse opvang.