Informatievoorziening

Voor alle leerlingen die bij ons op school zijn aangemeld ontvangen de ouders een inlogcode voor het communicatieplatform socialschools.nl. Via dit platform worden ouders op de hoogte gehouden van de laatste actualiteiten en hierop worden de meest recente foto's gepubliceerd. Ook mailcontacten en overige informatie vindt via dit medium plaats. 

 

 

Naast de digitale informatieverstrekking vinden er uiteraard ook nog fysieke gesprekken plaats. 3x per jaar worden er gespreksmomenten georganiseerd. Ouders krijgen dan informatie over de ontwikkelingen van hun kind in de klas. Wanneer dit nodig geacht wordt, vinden er gesprekken plaats buiten deze vaste momenten.